Slide เกี่ยวกับเรา

กี่ยบกับบริษัทฯ

บริษัท ฟลิกซ์สตีล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ซัพพอร์ต ชุดแขวนท่อ รัดท่อ สลักภัณฑ์ น๊อต สกรู สตัด ยูโบล์ เจโบลท์ แอลโบลท์ และอุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิงอาคารสูง ตลอดจนงานโครงสร้างอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยการนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต อีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ในทุกภาคอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเลือกเรา

why-i-1

quality products

สินค้าคุณภาพสูงระดับมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดให้แก่ลูกค้า

why-i-2

comprehensive products

ตอบสนองในทุกความต้องการด้านอุปกรณ์ซัพพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายและครอบคลุม

why-i-3

factory & technologies

โรงงานผลิตที่ทันสมัย ที่มาพร้อมกับการบริหารจัดการ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

why-i-4

warehouse & delivery

บริการจัดส่งสินค้าที่ สะดวก ครบถ้วน รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของลูกค้า

why-i-5

professional team

ให้คำปรึกษาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายในอนาคต

มุ่งสู่จุดหมายอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการพัฒนาด้านการผลิตและการบริการอย่างรอบด้าน

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ด้วยการขยายฐานการตลาด เพิ่มประเภทสินค้าในการจัดจำหน่าย และเสริมกำลังการผลิตสินค้า พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างการบริการอันเป็นที่น่าประทับใจ

มาตรฐาน
และใบรับรอง

บริษัท ฟลิกซ์สตีล จำกัด มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานโดยผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล อาทเช่น ISO 9001:2015 และ สมอ-มอก NSC-TISI-TIS 17021-1 QMS005