Slide อุปกรณ์ซัพพอร์ต

อุปกรณ์ซัพพอร์ต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “FLIX” คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ ผลิตภายใต้ข้อกำหนดด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากล อาทิ มาตรฐาน JIS,DIN,ASTM,ANSI